מילון מונחים

RGB

ראשי תיבות של הצבעים
Red – אדום
Green – ירוק
Blue – כחול
להבדיל מהפרדות צבעים בשיטת האופסט, כאשר מדובר באתרי אינטרנט או בצפייה במסכים, כל תמונה צבעונית או אלמנט גרפי צבעוניים מורכבים משלושת הצבעים הללו

אייריס

הגהת צבע ו PROOFING.
תדפיס אייריס הוא הדפסת סימולציה אחרונה לפני הדפסת המוצר הסופי בדפוס.
מטרתה להעריך את הצבעוניות הסופית של העבודה הגראפית וכיצד תראה העבודה המודפסת בתום תהליך ההדפסה. תיתכן סטייה של עד 10% וזאת בהתאם לסוג הנייר עליו מודפסת העבודה.
בכדי להפיק תדפיס אייריס נעשה שימוש בתוכנה ייחודית ובמדפסת איכותית בכדי לקבל סימולציה מדויקת ככל הניתן לדפוס

אימפוזיציה

כאשר מפיקים חוברת או ספר, אשר מיועדים לכריכה מסוג מסוים, ממקמים בבית הדפוס את דפי המוצר הסופי על פני שטח הגיליון בצורה שונה ממיקומם בקובץ המקורי. סדר המיקום החדש המאפשרת בשלב מאוחר יותר את כירכתם לפי הסדר. סידור העמודים על פני הגיליון כהכנה להדפסה נקרא אימפוזיציה.